Kern Zonnebeke

Over KERNpunt

Missie

Sterke handelskernen in West-Vlaanderen creëren is ons doel. Dat doen we door te ondersteunen en aan te moedigen. We inspireren, exploreren en activeren. We halen het beste uit een lokaal bestuur en zijn handelaars door hen zo slim mogelijk hun eigen mogelijkheden te laten ontwikkelen.

Banner Ik koop lokaal

Als coach helpen we richting te geven passend bij jouw eigenheid en noden. Samen kijken we vooruit en gaan we op weg om die bestemming te bereiken. 

Onze expertise in combinatie met onze specifieke data en analyses maken het makkelijker én efficiënter om gefundeerde beslissingen te nemen.

Wij geloven in de kracht van het netwerk. Door samen te werken, zowel steden en gemeentes onderling, als handelaars en hun bestuur, word je sterker en slimmer. Samenwerken als gelijkwaardige partners helpt om het groter geheel te zien en te streven naar een kernversterkende oplossing die voor iedereen loont. 

Handelaar heeft uitleg aan klant

Wij zetten in op een betekenisvol traject met impact. We kiezen bewust voor een krachtdadig, haalbaar kernversterkend plan. Concrete acties, die zuurstof brengen en die beleving en bruisende kernen als resultaat beogen. Dat lukt, als we samen dat engagement aangaan. Sterkere kernen brengen sterke handelaars met zich mee en omgekeerd. Het is een win-win. De leefbaarheid stijgt en dynamiek verhoogt en dat is zichtbaar en voelbaar in het straatbeeld. 

Door goed te luisteren naar het verhaal van alle relevante stakeholders brengen we in kaart wat er moet gebeuren. We ontwikkelen een visievoorstel op maat en geven aanbevelingen passend bij de eigenheid van de gemeentelijke kern. Wat je bijzonder maakt is het fundament. Hoe dit het best uitgedragen wordt om die kern te versterken is de volgende stap. 

Proeftuinen

We trekken voluit de kaart van katalysator. We versnellen het proces om kernversterkende vernieuwingen en innovaties uit te rollen. Door zowel te inspireren, kennis te delen en mee op zoek te gaan naar middelen stimuleren we om te blijven evolueren, om te durven veranderen met groei en bloei als gevolg. De disseminatie van sterke cases biedt opportuniteiten aan bestuur en handelaars om futureproof te handelen. Dus durf dromen. Wij bouwen graag mee aan die droom.

Meer over KERNpunt