Publicaties

De disseminatie van sterke cases is één van de speerpunten van KERNpunt. Dat doen we ook door regelmatig goede praktijkvoorbeelden te bundelen in publicaties.

Naar een sterke handelskern

Naar een sterke handelskern - 50 nudgingvoorbeelden uit de praktijk

We bundelden we een aantal nudgingtechnieken, gebaseerd op de gedragspsychologie, waarmee je impact kan hebben op de handelskern. We bieden concrete toepassingen waarmee je als gemeentebestuur aan de slag kan om je kern attractiever te maken, om beter samen te werken of om zwerfvuil te voorkomen. Daarnaast geven we ook tips voor lokale handelaars. 

download pdf

 

Publicatie openbaar domein als verlengstuk van detailhandel

Naar een sterke handelskern - Openbaar domein als verlengstuk van detailhandel

In deze publicatie willen we inspireren om als lokaal bestuur handelaars zoveel mogelijk mee te laten genieten van een slimme inrichting van de publieke ruimte. Ook is er aandacht voor de koppeling met evenementen en acties in en rond de handelskern. De tips zijn zowel voor centrumsteden, kleinere steden als (deel)gemeenten van toepassing.

Download pdf

 

 

Publicatie Proeftuinen en praktijkvoorbeelden op maat van kleinere kernen

Naar een sterke handelskern - Proeftuinen en praktijkvoorbeelden op maat van kleinere kernen

In deze publicatie gaan we dieper in op initiatieven die werden opgezet in de vorm van proeftuinen in West-Vlaamse gemeenten die om diverse redenen kamp(t)en met een verschraling van hun kleinhandelsapparaat. 

Download pdf

Publicatie 75 voorbeelden uit de praktijk

Naar een sterke handelskern - 75 voorbeelden uit de praktijk

Deze gids bevat 75 inspirerende voorbeelden waarmee je als lokaal bestuur aan de slag kan voor een dynamischer detailhandelsbeleid.

Download pdf

Visitekaartje KERNpunt
Meer weten?