Tools & data

Samen met Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen bieden wij heel wat tools en data aan om jouw lokaal bestuur beleidsmatig te ondersteunen. 

Atelier lokale economie
  • Toegang en opleiding voor de detailhandelsdatabank Locatus
  • Rapporten detailhandel: deze jaarlijks geactualiseerde rapporten zijn geïntegreerd in de digitale databank Provincies in Cijfers
  • Economische Kaart: permanent geactualiseerde en ruimtelijke bedrijvendatabank
  • Impactanalyseberekening van inplanting grootschalige detailhandelsontwikkelingen
  • Analyses op maat
Inspiratiesessie
  • Kennisdeling en -uitwisseling: via regionale ateliers lokale economie, centrumstedenoverleg en voorjaarstreffen lokale economie
  • Diverse opleidingstrajecten en workshops
  • Lokaal aanbesteden via goedaanbesteed.be
  • Individuele werkbezoeken en toelichtingen: team Detailhandel van POM West-Vlaanderen en KERNpunt kunnen de tools en data voor uw gemeente individueel toelichten
  • Onder de noemer Ik koop lokaal initieert KERNpunt concrete acties om handelaars te sterken in hun ondernemerschap. De gemeente is hierbij een belangrijke partner voor het helpen bekendmaken van deze acties
Visitekaartje KERNpunt
Meer weten?