Detailhandelscoaching

De detailhandelscoach ondersteunt gemeenten uit West-Vlaanderen bij de opmaak van hun detailhandelsvisie en het uitschrijven van hun strategisch commercieel plan.

Detailhandelscoaching Avelgem

Procesbegeleider

Als procesbegeleider loodst de detailhandelscoach, in nauwe samenwerking met de ambtenaar en schepen lokale economie, de gemeente doorheen het traject om te komen tot een gefundeerd en gedragen strategisch detailhandelsbeleid op maat. In de voorbereidende analysefase levert en interpreteert de coach de belangrijkste socio-economische en ruimtelijke data en overzichtskaarten. Voor het verzamelen van kwalitatieve data neemt de detailhandelscoach het voortouw als moderator van SWOT-analyses met interne en externe focusgroepen.

In een volgende fase zorgt de detailhandelscoach voor het aanleveren van de nodige bouwblokken en inspiratie om een detailhandelsvisie op maat van de gemeente op te stellen en te vertalen naar concrete ambities, meetbare doelstellingen en acties.

Strategisch commercieel plan Lichtervelde

Strategisch commercieel plan

Een strategisch commercieel plan is een leidraad voor een gemeentelijk bestuur om te komen tot een gestructureerd, onderbouwd en geïntegreerd detailhandelsbeleid. Het helpt de gemeente om hun langetermijndoelstellingen voor ogen te houden en te realiseren.

KERNpunt heeft twee detailhandelscoaches die besturen kunnen ondersteunen bij hun visievorming. 

Visitekaartje KERNpunt
Meer weten?