Vijf grote steden in provincie West-Vlaanderen blikken terug op succesvolle samenwerking

17 februari 2023

Economisch Huis Oostende, Stad Brugge, Stad Ieper, Stad Kortrijk en Stad Roeselare werkten de afgelopen 2,5 jaar binnen het Europees project KICK intensief samen rond kernversterking. Op vrijdag 17 februari stelden ze samen met de projectleiders POM West-Vlaanderen en OC West de realisaties voor.

 

Samenwerking versterkt West-Vlaamse handelskernen

Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie van Provincie West-Vlaanderen: “De grote steden in onze provincie kampen met gelijkaardige uitdagingen. Denk aan leegstand en verwaarlozing van die leegstaande winkelpanden, het aantrekken van nieuwe ondernemers, het sterken van de aanwezige ondernemers … Door samen te werken en ideeën uit te wisselen, realiseren we met eenzelfde inspanning veel meer. De opgedane kennis en ervaring is ook nuttig om toe te passen in andere steden en gemeenten in onze provincie.”

Ondernemingsvriendelijke steden

In de strijd tegen leegstand gingen de verschillende steden actief op zoek naar potentiële nieuwe handelaars. Hiervoor organiseerden ze heel wat initiatieven. Gevestigde ondernemers namen een ambassadeursrol op zich om geïnteresseerde starters te overtuigen zich in het centrum te vestigen. Enkele leegstaande panden kregen een commerciële bestickering of een nieuwe bestemming. Maar ook werd ingezet op matchmaking tussen ondernemers en panden, netwerkevents, acquisitiebrochures …

Binnen het project werd ook sterk ingezet op een modernere communicatie met de handelaars. Zo kozen Oostende en Roeselare voor een digitaal communicatiekanaal waarmee ze snel handelaars over allerhande zaken kunnen informeren. Het Economisch Huis Oostende brainstormde samen met handelaars, logistieke partners en andere stakeholders over de toekomst van de detailhandel in onze steden. Met de ideeën uit deze brainstorm gaat het Economisch Huis nu verder aan de slag.

Handelaars konden ook rekenen op extra ondersteuning, onder meer onder de vorm van retailcoaching door Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) en opleidingen digitalisering en sociale media georganiseerd vanuit de steden.

Meten en anticiperen

Een onderbouwd detailhandelsbeleid is een sterker beleid. Met extra data en kennis, kunnen steden hun beleid slimmer bijsturen. POM West-Vlaanderen werkte binnen het project een verfijnde marktruimteberekeningstool uit. Met die tool kan ingeschat worden of er wel of niet potentieel is voor bijkomende type detailhandel.

Kortrijk werkte dan weer een grootschalige shoppersbevraging uit met de lokale hogeronderwijsinstellingen. Zowel Roeselare als Kortrijk experimenteerden met verschillende soorten passantentellingen en bestedingsdata.

Koers, gastronomie & slow shopping

Elke stad verdiepte via het project KICK de eigen identiteit als shoppingbestemming en op vlak van beleving doorheen het jaar. Door in te zetten op hun unieke troeven, zijn de steden geen concurrenten van elkaar. Zo profileert Roeselare zich sterk met de thema’s koers, shopping en voeding. Onder meer de moderne voetgangerswegbewijzering in de regenboogkleuren onderstreept dit. Brugge pakte uit met een duurzame shoppingroute en onderstreept de rijke gastronomie in de stad met het Flavourite Bruges-traject. Kortrijk zette zich op de kaart als ‘slow shopping’-bestemming. Binnen het KICK-project ging de stad van start met de heraanleg van twee pleinen waar ruimte is voor groen, verpozen en spelen. De komende tijd wordt de rest van het winkelwandelgebied verder onder handel genomen. In Ieper stonden de kinderen centraal tijdens een heus ‘kidsevent’ en ook de wekelijkse ‘marktkramer in de kijker’ blijkt een groot succes.  Oostende investeerde met kleinere ingrepen ter verfraaiing van het openbaar domein, in afwachting van een volledige make-over van het winkelgebied.

De samenwerking tussen de vijf steden werd positief geëvalueerd en smaakt naar meer. Er wordt dan ook al gebrainstormd om dit te bestendigen in nieuwe samenwerkingsverbanden.

Project KICK

Het Europees EFRO-project KICK werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Projectpartners zijn POM West-Vlaanderen, Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Stad Brugge, Stad Kortrijk, Stad Ieper, Stad Roeselare en Economisch Huis Oostende. De totale projectkost bedraagt 1.937.675 euro op een looptijd van 2,5 jaar. 

Video's projectresultaten

Project in samenwerking met