Nieuwe rapporten detailhandel 2024

25 april 2024

Uit nieuw data-onderzoek, gebundeld in de nieuwe Rapporten Detailhandel, van de vijf Vlaamse provincies blijkt dat het winkellandschap in Vlaanderen sterke veranderingen doormaakt. In de afgelopen tien jaar verdween één op zes winkels uit het straatbeeld. De verkoopvloeroppervlakte van fysieke winkels daalde met 2%. Parallel aan deze evolutie namen horeca, diensten en cultuur meer ruimte in binnen de commerciële kernen van steden en gemeenten. De inbreng van andere functies brengt nieuwe dynamieken en biedt kansen voor bestaande en nieuwe retailers.

De Provincie West-Vlaanderen zet via KERNpunt in op kernversterkende maatregelen en een beleid waarbij verschillende domeinen zoals economie, mobiliteit, cultuur en ruimtelijke ordening elkaar versterken. Dit vanuit een breed gedragen visie die alle stakeholders de weg wijst richting een attractieve kern. Op 25 april is de geactualiseerde versie van het Rapport Detailhandel gepubliceerd op provincies.incijfers.be, met input van de dienst Data, Studie & Advies van POM West-Vlaanderen en de vijf Vlaamse Provincies.  

Het rapport brengt gegevens samen over het handelsaanbod in jouw gemeente. Het gaat dieper in op detailhandel (met een apart hoofdstuk over supermarkten), horeca en winkelleegstand. Het rapport bevat niet alleen gegevens op gemeenteniveau, maar ook op lagere ruimtelijke niveaus, zoals de kernwinkelgebieden die door de gemeenten zijn afgebakend (o.b.v. data van 01/01/’24 in Locatus).  

Nieuw: koopstromencijfers per productsegment en grensoverschrijdende koopstromen 

Het Rapport Detailhandel biedt waardevolle inzichten die steden en gemeenten kunnen helpen om hun concurrentievermogen te vergroten en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de steeds veranderende behoeften van de consumenten. Naast informatie over het winkelaanbod bevatten de rapporten ook cijfers over bestedingen binnen e-commerce.  

Nieuw in het rapport zijn de koopstromencijfers die inzicht bieden in de kooporiëntaties van Vlaamse consumenten per productsegment. Deze data brengen in kaart voor welke productgroepen men het aanbod binnen of net buiten een bepaalde gemeente zoekt. Ook de koopstromen met de grensregio’s van West-Vlaanderen, met name het ‘département du Nord’ in Frankrijk en de provincie Zeeland in Nederland zijn voor de nieuwe rapporten onderzocht.  

Je kan de geactualiseerde en nieuwe gegevens ook vinden in de databank, waar je zelf tabellen, grafieken en kaarten kan maken. Een snel overzicht van de belangrijkste gegevens kan je vinden op het dashboard en in de ‘Cijfers detailhandel opgelijst’.

Vragen over het rapport en de laatste ontwikkelingen in de detailhandel in jouw stad of gemeente? 

Contacteer ons