Nieuwe rapporten detailhandel

12 juni 2023

Op 12 juni werd de geactualiseerde versie van het Rapport Detailhandel gepubliceerd op provincies.incijfers.be, met input van de dienst Data, Studie & Advies van POM West-Vlaanderen en de vijf Vlaamse Provincies.

Rapport detailhandel op laptop

Actuele cijfers over het handelsaanbod in jouw gemeente

Het rapport detailhandel brengt gegevens samen over het handelsaanbod in de gemeente. Het gaat dieper in op detailhandel (met een apart hoofdstuk over supermarkten), horeca en leegstand. Het rapport bevat niet alleen gegevens op gemeenteniveau, maar ook op lagere ruimtelijke niveaus, zoals de kernwinkelgebieden die door de gemeenten worden afgebakend.

Meer informatie over horecapanden en leegstaande handelspanden, aandacht voor e-commerce

Het rapport bevat een aantal nieuwe gegevens. Zo wordt de oppervlakte van horecapanden voortaan meegenomen. Verder wordt de laatste invulling van leegstaande handelspanden toegevoegd: was het voorheen een winkel, een horecazaak, een pand voor consumentgerichte diensten (kapper, bank…) of gaat het om een nieuw handelspand. Tot slot verkent het rapport voor het eerst de e-commerce. 

Je kan deze geactualiseerde en nieuwe gegevens ook vinden in de databank, waar je zelf tabellen, grafieken en kaarten kan opvragen. Een overzicht van de belangrijkste gegevens kan je vinden op het vernieuwde dashboard.

Naar het Rapport Detailhandel