Maak kennis met KERNpunt

12 mei 2023

Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) wordt KERNpunt. Hierbij wordt de expertise op vlak van kernversterking en de ambities voor sterke West-Vlaamse kernen benadrukt. Vanaf medio mei wordt de werking detailhandel volledig onder KERNpunt voortgezet.

Ambities voor sterke, West-Vlaamse kernen

De Provincie West-Vlaanderen doet beroep op Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) voor de uitvoering van het detailhandelsbeleid. Het team bouwde doorheen de jaren heel wat expertise op omtrent kernversterking en bundelt deze nu onder een nieuwe organisatienaam die de lading beter dekt.

“Door te kiezen voor de organisatienaam ‘KERNpunt’, zetten we onze ambitie voor kernversterking op scherp, met handel als motor voor een levendige kern. De aanwezigheid van detailhandel in een gemeente zorgt voor tewerkstelling en lokale bevoorrading, maar ook voor sociale cohesie en sfeer. De lokale besturen zijn hiervoor aan zet maar kunnen rekenen op ondersteuning door KERNpunt”, aldus Jean de Bethune, voorzitter van KERNpunt.

Aanbod voor lokale besturen en handelaars

Sterke handelskernen in West-Vlaanderen creëren is het doel van KERNpunt. Dat doet de organisatie door te ondersteunen en aan te moedigen. KERNpunt is bovendien trekker en projectpartner in verschillende kernversterkende projecten. Hierbij nemen zij vaak de rol op als verbindende coördinator en trachten steeds resultaten te verspreiden en te vertalen op maat van alle West-Vlaamse steden en gemeenten.

De detailhandelscoaches van KERNpunt ondersteunen gemeenten uit West-Vlaanderen bij de opmaak van hun detailhandelsvisie en het uitschrijven van een strategisch commercieel plan, lokale handelaars kunnen een individueel inspiratie- en coachingstraject volgen met de retailcoaches van KERNpunt. Dit telkens ingebed in een grotere gemeentelijke context.

Samen met Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen biedt KERNpunt bovendien heel wat tools, data en inspiratiesessies aan om lokale besturen beleidsmatig te ondersteunen. Onder de noemer ‘Ik koop lokaal’ worden ook commerciële acties richting consument ingericht.