PROGRES

Het project PROGRES (Project Accelerating Growth, Resources and Enterprise Support) is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen die over de nodige kennis en expertise beschikken in het begeleiden van bedrijven.

Met steun van
Project Progres

Alles draait rond grensoverschrijdende groei, ontwikkelen van industriële of commerciële partnerships, netwerken met je concullega’s en het omzetten van goede ideeën in haalbare businessmodellen.

Looptijd: 01/07/2016-31/12/2022

Het totale projectbudget bedraagt € 3.371.322, waarvan € 1.685.661,31 gefinancierd wordt binnen het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Projectwebsite

Project in samenwerking met