Smart Services Bridge

Hoe implementeer je nieuwe technologieën als AI, data-engineering, AR en VR succesvol in jouw onderneming? Hoe kan een nieuw materiaal, een verbeterde receptuur of een innovatief proces jouw onderneming wapenen voor de toekomst? Onze hogescholen delen hun kennis graag met jou! Bovendien vragen technologische mogelijkheden nieuwe businessmodellen. Daarom biedt Smart Services Bridges via ervaren coaches bedrijfsbegeleiding op maat van jouw onderneming. Geef jouw onderneming een innovatieve boost dankzij onze kosteloze maar kostbare begeleidingstrajecten in de sectoren Agrofood, Energie, Life Sciences en Gezondheid, Logistiek, Machinebouw & Mechatronica en Nieuwe Materialen.

Met steun van
Sfeerfoto project SSB

Het project Smart Services Bridge wil verbanden en synergiën ontwikkelen tussen kmo’s en het hoger onderwijs in het westelijke deel van de Grensregio Vlaanderen-Nederland om het innovatievermogen in de regio te stimuleren. Zowel in Vlaanderen als in Nederland is er immers nog een grote kloof tussen het hoger onderwijs en de kmo’s.  

Door de brug te slaan tussen het toegepast onderzoek in het hoger onderwijs en bedrijfsvragen en een slimme samenwerking op te zetten tussen beide, kunnen kmo's innoveren en kunnen hogescholen hun kennis beter valoriseren.  

De partners van ‘Smart Services Bridge’ bieden hiertoe een tweeledige dienstverlening aan:

  • Producttechnische samenwerkingstrajecten tussen kmo’s en hogescholen met ontwikkeling van producten en diensten en overdracht van technologie
  • Begeleiding van kmo’s met focus op valorisatie om de innovaties die vanuit het bovenstaande werden ontwikkeld, efficiënt en succesvol te implementeren.

Het project Smart Services Bridge wordt naast de inbreng van de partners financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met een subsidie van 899.966,26 euro. Het totale project wordt geraamd op 1.799.732,51 euro.

Projectwebsite

Project in samenwerking met